Leaf Arendus- ja koolituskeskuse koolituskavad on registreeritud majandustegevuse registris. Koolitustegevus toimub vastavalt õppekorralduse eeskirjale ja väljundipõhistele õppekavadele. Õppekorralduse alused ning õppetegevuse kvaliteedi tagamise aluseks, kasutame 

Loe lisaks…Koolituse kvaliteedi hindamise mudelit.

Rootsi keele baasõppe algajatele

TALLINN

Rootsi keele kursused algajale A1

Enesearendamine ja karjäär

TALLINN

Karjäri planeerimine ja enesearendus 

Tellingupaigaldaja koolitus

TALLINN

Rootsi tellingupaigaldaja sertifikaat 

Põhjamaade tuletööde sertifikaat

TALLINN

Soome, Rootsi, Norra ühine tuletööde sertifikaat

Inglise keele baasõpe algajatele

TALLINN

Inglise keel algajatele suhtlustasandil

Töölepingu alused Juriidiline nõustamine

TALLINN

Lepingu koostamise ABC vastavalt seadusandlusele

 

Tulevased koolitused 2018